Десет илјади евра чини проектот од Светска банка што преку Министерството за образование и е одобрен на една Скопска компанија за термотехнички инсталации и системи која на практична настава има ученици со оштетен слух и говор од Центарот за образование и рехабилитација ,,Партение Зографски,,.

Јавниот повик за овој вид средства е спроведен уште лани, на кој се пријавиле сто и десет компании а им се одобрени на 54  Средствата ќе се даваат етапно за реализација на проекти на по десет компании.

Образовните власи од поодамна во средното образование ја  вратија практичната настава.

Во Европските и светските образовни системи на овој вид настава со и преку работа и се дава голема важност и поради тоа што таа може да послужи како пазар на труд , па често дел од практикантите во некоја компанија засноваат работен однос во истата компанија.


Датум на објава: петок, 17 февруари 2017 во 15:11
Мирјана Трпческа
Обновено во: 16:10

коментари

остави коментар