Голо санкање

 Нова рекреација на снег, голи на санка. Ова натпреварување еднаш годишно се одржува во герм...