СВЕКРВИ И СНАА

Серијата која слатко ги засмева и снаите и свекрвите, и јатрвите и золвите, и сите останати помла...

СВЕКРВИ И СНАА

Серијата која слатко ги засмева и снаите и свекрвите, и јатрвите и золвите, и сите останати помла...

ИЗДРЖИ СРЦЕ

Во продолжение, да им дозволиме на главните ликови да ни се претстават. Се викам Елван...