Втора шанса

Коркут е млад и згоден дечко, кој живее сиромашен живот.  Како мал е напуштен од своите роди...

Тажна жена

Приказна за љубов како од бајките... Но што кога љубовта ќе згасне и кога ќе остане само една ...

Втора шанса

Коркут е млад и згоден дечко, кој живее сиромашен живот.  Како мал е напуштен од своите роди...

Тажна жена

Приказна за љубов како од бајките... Но што кога љубовта ќе згасне и кога ќе остане само една ...