Влада: Се иницира нов закон за решавање на правниот статус на дивоградбите

На 166-тата седница Владата предложи зголемување на прагот за задолжителна регистрација за ДДВ на 2.000.000 денари, се укинува сметко-потврдата како задолжителен документ придружен со фискална сметка, а усвоена е и Стратегијата за транспарентност.

На денешната редовна 166-та седница, Владата ја разгледа и усвои Информација за потребата од донесување на нов Закон за утврдување на правен статус на бесправни објекти, и го задолжи Министерството за транспорт и врски да достави Предлог на Закон за утврдување на правен статус на бесправни објекти до Владата на Република Северна Македонија, во рок од 15 дена од денот на усвојувањето на оваа информација.

Се задолжува Министерството за транспорт и врски во Предлогот на Закон за утврдување на правен статус на бесправни објекти, како предмет на законот да ги опфати бесправните објекти кои ќе претставуваат градежна и функционална целина заклучно до 1 октомври 2019 година, како и бесправните објекти од јавен интерес утврден со закон чии иматели се државни органи или единици на локална самоуправа или правни субјекти основани од Република Северна Македонија односно од единиците на локална самоуправа, кои ќе претставуваат градежна целина, а не и функционална целина до денот на влегување во сила на законот.

Од предлог законот треба да бидат иземени сите видови на бесправни објекти изградени во границите на Охридскиот регион во кој се наоѓа природното и културното наследство запишано во Списокот на светското природно и културно наследство на Конвенцијата на УНЕСКО, утврдени со Законот за управување со светското природно и културно наследство во Охридскиот регион.

Во Предлогот на Закон за утврдување на правен статус на бесправни објекти треба да се утврди висината на надоместок за уредување на градежно земјиште, решение со кое од плаќање на надоместокот ќе бидат ослободени барателите кои се корисници на парична помош од социјална заштита, други јавни субјекти, како и верските објекти.

На оваа своја седница, Владата го утврди Предлог-законот за задолжување на Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка по Договорот за заем за финансирање на Проектот за поврзување на локални патишта.

Со средствата во висина од 70 милиони евра ќе се активира проектот за поврзување на локални патишта во 80 општини со реализација на  градежни активности за рехабилитација, реконструкција и надградба на локални патишта и улици со вкупна должина до 450 километри за подобра безбедност и за социјална вклученост со поврзување на оддалечените и загрозените заедници и со зголемување на достапноста на транспортната мрежа на локално ниво.

Министрите во Владата денеска ја усвоија Уредбата за начинот на доделување на договори за набавки на Владата со влади на странски држави.

Уредбата се изготвуваше во тесна соработка со Министерството за одбрана на Република Северна Македонија, а нејзиното донесување е неопходно од причина што уредува материја која не подлежи на примена на процедуралните правила утврдени во Законот за јавните набавки во областа на одбраната и безбедноста, а станува збор за набавки кои ќе се интензивираат со пристапувањето на Република Северна Македонија во НАТО.

На оваа седница е утврден текстот на Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност, со одлука да биде доставен на усвојување во Собранието на државата.

Со предложениот закон се врши зголемување на прагот за задолжителна регистрација за целите на данокот на додадена вредност од 1.000.000 денари на 2.000.000 денари, и се пропишува можност даночните обврзници кои се регистрирани за цели на данокот на додадена вредност да имаат право на одбивка на претходен данок со поседување на фискална сметка чиј вкупен промет не надминува 6.000 денари издадена согласно со Закон за регистрирање на готовински плаќања.

Со оваа новина во законот се укинува сметко-потврдата како задолжителен документ придружен со фискална сметка за промет до 6000 денари, со што во голема мерка се заштедува на време, хартија и на административна постапка.

Истовремено, предложениот закон има за цел да овозможи ослободување од плаќање на данок на додадена вредност на добрата кои се увезуваат од страна на воените сили на други држави кои се членки на НАТО.

На предлог на Министерот без ресор задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност, на денешната седница е усвоена Стратегијата за транспарентност на Владата за периодот 2019-2021 година, со Акциски план, за унапредување на амбиентот за транспарентност и доверба во работата на институциите во пресрет на интеграцијата на земјата во ЕУ и НАТО.

Владата ја усвои Информацијата и донесе решението за назначување на членови на Националниот совет за сајбер безбедност, и ги задолжи Министерството за информатичко општество и администрација, Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана да назначат членови на Меѓуресорска работна група за стручно-оперативна и логистичка поддршка на Националниот совет за сајбер безбедност, меѓу другото и за да се забрза усогласувањето на прашањата за сајбер безбедност согласно стандардите на НАТО.

Владата на оваа седница даде согласност за превземање обврски во програмите опфатени со развојниот дел од буџетот, за чие плаќање е потребно користење на буџетски средства во наредните 2020 и 2021 година на Министерството за образование и наука, да отпочне постапката за јавна набавка за склучување на  повеќегодишен договор за продолжување со изградба  на  ООУ „Димитар Македонски“, Општина Аеродром, Скопје,  во вкупна вредност од 58.788.000,00 денари.

Министрите Царовска, Филипче и Сугарески се сретнаа и одговорија на барањата на родителите на деца со попреченост

Министрите за труд и социјална политика, за здравство и за транспорт и врски, Мила Царовска, Венко Филипче и Горан Сугарески денеска во Владата на се сретнаа со претставници на родителите на деца со попреченост со кои разговараа за нивните проблеми.

Тројцата министри им најавија дека наредниот период ќе работат на законски измени и правилници со коишто ќе ги опфатат нивните иницијативи и барања, меѓу коишто се зголемување на правото за попреченост, намалување на старосната граница за користење на персоналната асистенција, ослободување од партиципација на лицата со попреченост над 26 години и можноста за користење на лесно пристапни социјални станови. Во делот на барањата се и добивање на надстандардни ортопедските помагала за што министерот Филипче најави дека во тек се законски измени .

Владата посветено работи на подобрување на условите за живот на сите лица со попреченост во државата. Минатата годината посебниот додаток за деца со попреченост беше зголемен за 15%, надоместокот за скратено работно време е покачен до 50% од просечна плата, проширено е правото на користење на додатокот за попреченост и за лицата со интелектуална попреченост. Со Закон за социјална заштита, родителот кој се грижи за своето дете до неговата 26 година без да биде институционализиранo и кој е невработен и не користи старосна пензија, има право на пензија. Ова право жените го остваруваат на 62 години, а мажите на 64 години возраст. Исто така, воведени се две целосно нови услуги- персонална асистенција и помош во домот, се наведува во соопштението од Владата.

Падна уште едно табу во Австралија – Легализирана еутаназијата

Западна Австралија прогласи закон со кој се легализира еутаназијата, доброволен и помогнат крај на животот, со што стана единствена австралиска федерална држава, каде е решена оваа табу тема.

„Денеска покажавме дека барем во Западна Австралија можеме да направиме одлични работи“, рече премиерот на Западна Австралија Марк Мекгоуан по историското гласање.

„И во овој парламент имаме големи, сочувствителни срца и подготвени сме да го преземеме политичкиот ризик за да ја направиме вистинската работа“, додаде тој.

Во горниот дом на државниот парламент, законот за доброволно, асистирано умирање беше одобрен минатата недела, откако беа изгласани 55 амандмани на првата верзија на законот, воведен од тамошната левичарска влада.

Предлог-законот потоа се врати во Долниот дом, а амандманите беа ратификувани во вторникот по емотивна и долга дебата. Откако беше усвоен законот, членовите на парламентот разменија прегратки, додека посетителите во галеријата на парламентот го поздравија неговото усвојување.

Западна Австралија усвои закон за еутаназија по историското воведување на правото на доброволна смрт, кој беше одобрен во 2017 година во австралиската држава Викторија.

После 18 месеци спроведување, опцијата за терминално болни пациенти да го завршат животот со смртоносна комбинација на лекови во Викторија, е достапна уште од јуни.

„Ова не е време за славење“, изјави државниот секретар за здравство Роџер Кук, кој ја надгледува презентацијата на законот.

„Сите знаат за што се однесува овој закон ... Се работи за избор на сочувство и право на глас“, рече министерот.

Адеми: Интеграцијата во образованието – предуслов за мултиетничко општество

Министерот за образование и наука, Арбер Адеми учествуваше на настанот за доделување признание на наставниците на средните училишта на Град Скопје, соопшти МОН.

Наставниците од средните училишта преку својата волонтерска работа, минатата година беа директно вклучени во проектот за реализација на заеднички часови меѓу учениците кои учаат на албански и македонски јазик.

Оценувајќи ја интеграцијата во образованието како многу важен фактор во напорите за градење мултиетничко општество и мулчтиетничка држава, министерот Адеми рече дека за неколку години, МОН ги поддржува училиштата и логистички и финансиски да организираат активности што промовираат соработка меѓу младите луѓе од различни етнички заедници. „Преку ваквите активности, а особено заедничките часови во редовната настава, кај учениците се губи стравот од непознатото и се намалуваат предрасудите. Тоа е основен предуслов за младите да се среќаваат почесто, да учат, да работат заедно и да креираат пријателства„ рече министерот Адеми.

При креирањето на образовните политики и практики, додаде министерот, неретко институциите се соочуваат со ситуации во коишто треба да се донесат храбри, но вистински одлуки. Токму таква, според Адеми, беше и оваа одлука, односно активност за одржување на заеднички часови во редовната настава со ученици кои учат на различни наставни јазици, којашто се направи внимателно и заедно со сите чинители, за ефектот да биде најдобар.

„Знаеме дека промените не се случуваат лесно и дека за успех потребни се мотивација, упорност и истрајност. Но, нашата иднина зависи од заложбата за позитивни промени кај сегашните и идните генерации„. Токму затоа, како што изјави министеот МОН со сите свои капачитети е фокусирана кон инвестирањето во квалитетно образование и кон негување на хармонични односи кои се темелат на почитување на сите различностите,се наведува во соопштението на Министерствтото за образование.

притисни ентер