Почнува информативната кампања „ЕУ одблизу“

Автобусот на Европската унија повторно на пат за да се одбележи Денот на Европа како дел од информативната кампања-„ ЕУ одблизу“. Патувачкиот автобус на ЕУ заедно со претставници на делегацијата на Европската унија, амбасадори на неколку земји членки на ЕУ, претставници на владата како и студенти и претставници на медиумите ќе посетат десет села низ целата држава од денеска па се до 23 мај,.
Чашка е првата општина што денеска ќе ја посети автобусот на ЕУ, како дел од информативната кампања „ЕУ одблизу“. До 23 мај патувачкиот ЕУ автобус ќе посети уште девет села низ целата земја.  

Евроамбасадорот Аиво Орав потенцира дека ЕУ-информативниот автобус е дел од активностите за одбележување на 9 Мај - Денот на Европа и се одржува трета година по ред, бидејќи се покажа како многу успешен проект за доближување на ЕУ до локалното население.

- За време на овие патувања ќе имаме многу средби со локалните власти, со наслението, со децата, со студентите, со учениците и тоа ќе биде можност тие да се запознаат со ЕУ, како таа функционира, кои се нејзините вредности, исто така и за финансиската помош, која што ја нуди ЕУ. Со нас ќе патуваат и амбасадори од земјите членки на ЕУ, кои покрај тоа што ќе зборуваат за ЕУ патувањето дава можност и да се запознаеме подобро со вашата земја, рече амбасадорот Орав.

Според вицепремиерот за евроинтеграции Фатмир Бесими, ЕУ-патувачкиот автобус е одлична можност локалното населние непосредно да се запознае дека ЕУ значи менување на закони, нов начин на живеење..., а ја подвлече и финансиката помош од Унијата за Македонија.

- Во досегашниот период 2007-2013 година од ЕУ се доделени околу 600 милиони евра за Република Македонија, а веќе се комплетира и новиот пакет за финаниска поддршка на земјава со нови 600 милиони евра за периодот 2014-2020 година. Овие пари од ЕУ ќе бидат наменети за подобрување на економскиот систем во РМ, за нашата администрација, за инфраструктурата, односно за идните генерации во земјава да се што поблиску до начинот и стандардот на живеење во ЕУ, рече Бесими. 

Заедно со претставници на Делегацијата на Европската Унија, во автобусот ќе бидат амбасадори на неколку земји-членки на Унијата, претставници на Владата, Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој (ИПАРД), како и локалната невладина организација Европско движење, студенти и претставници на медиумите.  

Целта на оваа информативна кампања, организирана од Делегацијата на ЕУ е да се воспостави директна комуникација со населението од руралните средини и да се понудат информации поврзани со Унија и земјите членки. Жителите на селата ќе имаат можност да постават прашања поврзани со ЕУ, процесот на пристапување кон ЕУ, можностите за финансирање во рамки на ИПА програмата и останатите програми за финансиска помош на ЕУ, преку директна комуникација со членовите на тимот на ЕУ автобусот.

ЕУ автобусот утре ќе го посети Центар Жупа, а во следните денови и Шемшево, Ростуше, Јосифово, Новаци, Студеничани, Истибања, Зрновци и Старо Нагоричане.

Редовна владина седница, на дневен ред точки од транспортот, финансиската и економската сфера

На седницата ќе биде разгледан и полугодишниот извештај за реализацијата на кредитната линија за микро, мали и средни претпријатија со дејност од областа на земјоделството што ја реализира Развојната банка на Македонија.

Владата денеска ќе ја одржи редовната 11. седница на чиј дневен ред се Информацијата за текот на преговорите за пристапување кон Спогодбата на Светската трговска организација за јавни набавки, како и Информацијата за подготовка на 16. состанок на Поткомитетот за транспорт, животна средина, енергетика и регионален развој помеѓу ЕУ и Република Македонија што ќе се одржи на 17 март 2020 година во Брисел.

На седницата ќе биде разгледан и полугодишниот извештај за реализацијата на кредитната линија за микро, мали и средни претпријатија со дејност од областа на земјоделството што ја реализира Развојната банка на Македонија.

На предлог на Агенцијата за поддршка на претприемништвото, пред Владата ќе биде и Извештајот за реализација на Програмата за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средните претпријатија во 2019 година.

Редовната 11. седница на Владата е предвидено да почне во 12:00 часот. 

Потпишан договор за санација на свлечиштето на регионалниот пат Макази–Маркова Нога

Врз основа на димензиите на свлечиштето коешто има должина од околу 250 метри и ширина 90 метри, станува збор за свлечиште кое се класифицира како големо свлечише. 

Јавното претпријатие за државни патишта потпиша договор за санација на свлечиштето на регионалниот пат Р1308, делница Макази–Маркова Нога (близу село Штрбово, место викано Долги Рид), што го поврзува градот Ресен и околината со Граничниот премин Маркова Нога.

Од ЈП за државни патишта, информираат дека предвидена е изведба на ободен канал кој ќе ги собира површинските води од теренот над свлечиштето, растоварување на природната падина, изведба на потпорна конструкција од АБ колови и соодветен потпорен ѕид со вкупна должина од 250 метри, како и целосна реконструкција на постоечкиот пат со нов тампонски слој и нова асфалтна конструкција со што ќе се комплетира санацијата на свлечиштето.

– Врз основа на димензиите на свлечиштето коешто има должина од околу 250 метри и ширина 90 метри, станува збор за свлечиште кое се класифицира како големо свлечише. При неговото настанување во 2018 година беше пробиена и оштетена асфалтната конструкција на патот. Свлечиштето се карактеризира како активно и манифестира одредени свлекувања во текот на целиот период од неговото настанување и затоа патот се одвива по времена девијација од тампон бидејќи на самата локација патот е затворен со времена сигнализација од страна на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистрални и регионални патишта (Македонија пат). Во текот на 2019 година извршени се геомеханички испитувања на целиот потег на свлечиштето врз основа на што се изработи геомеханички елаборат, по што се изготви основниот проект за санација на свлечиштето и се распиша тендер, се вели во соопштението од Јавно претпријатие за државни патишта.

Рок за извршување на санацијата е 12 месеци од воведувањето во работа на изведувачот.

Статистика: Најкористен превоз градско-приградскиот

 Во последното тримесечје од 2019 година градско-приградски превоз користеле 19.191.000 лица, со железница се возеле 148.000, додека со авион патувале 623.546 лица.

Според Државниот завод за статистика, во патниот патнички превоз бројот на превезените лица е 1.605.000.

Во однос на четвртото тримесечје од 2018 година, количеството превезена стока во товарниот патен превоз е зголемено за 19,3 отсто, во железничкиот за 50 проценти, додека во воздухопловниот превоз е намаленo за 10,1 отсто. 

притисни ентер