Дизајнот на книгата е на Ѓорѓи Бакуле, а техничкото уредување е на Гордана Војнеска. Издавач на книгата е „Култура“, а промотори ќе бидат Трифун Костовски и академик Таки Фити.

Книгата вклучува исказни на 25 истакнати личности од дипломатскиот, политичкиот, научниот, деловниот и општествениот живот посветена на личноста и дејноста на Снежана Османли (1954-2013). Помеѓу авторите на прилозите се појавуваат амбасадорите Виктор Комрас, Патрик Крисман, Филип Рикер, Љубица Ж. Ачевска, но и истакнатите домашни политички фигури, интелектуалци и книжевници, новинари и аналитичари.

Снежана Османи, беше угледен политички работник, сведок и учесник во преломните мигови на современиот македонски општествен и политички процес, од преминот на социјалистичкото во плуралистичкото општество, до македонската независност и стекнувањето меѓународен легитимитет. Таа беше понекогаш единствен сведок, а редовно активен и позитивен учесник во процесите на првичаната демократизација, плурализација и државно осамостојување на Република Македонија.

Монографијата е создадена по иницијативата и со поддршка на Трифун Костовски, претседател на невладината организација и група за критичко мислење и анализа „Совет за глобална соработка“ од Скопје, чијшто идеен покренувач и активен потпретседател беше токму Снежана Османли.
коментари

остави коментар